– Skuffelsen var stor

Rauma Energi, ved administrerende direktør Alf Vee Midtun, sendte ut følgende pressemelding mandag 7. november:

«Totalt er 75 energibedrifter og i overkant av 1100 ansatte ute i streik. I Rauma Energi AS er alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT – 19 (av 34 ansatte) – i streik. Alle ble tatt ut fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. september. Vi er med andre ord inne i den sjuende streikeuka.

– Fredag 4. november møttes partene til frivillig mekling, etter initiativ fra KS Bedrift blant annet med bakgrunn i tilbakemeldinger fra daglige ledere. Skuffelsen var stor da EL og IT Forbundet nærmest snudde på hælen. Arbeidstakerorganisasjonen presenterte en løsning under mekling som KS Bedrift aksepterte og godtok. Så snudde vist EL og IT forbundet. På vegne av oss alle i bransjen er dette en svært beklagelig opptreden. KS Bedrift uttaler «I en tid med heftige krav til omstilling er det umusikalsk av EL og IT Forbundet å kreve tariff-festing av avspaseringsordninger». Ansatte i kommunalt eide bedrifter som også er medlemmer i El og IT Forbundet jobber vanlige dager. I tillegg bytter de på å ha 24 timers beredskapsvakt – 7 dager etter hverandre. Hver ansatt har i snitt 10 slike vakter i året. Dette gir rett til 35 dagers avspasering per år, dvs. 7 uker. Disse kommer på toppen av fem ukers ferie. Til sammen utgjør dette 3 måneder fri i året. I tillegg utbetales vakttillegg de ukene den ansatte har beredskapsvakt og overtidsbetaling ved utrykning. Utkalling skjer i snitt en gang per beredskapsvakt. Dette er mye sjeldnere enn tidligere. Strømnettet har blitt kvalitativt bedre og mer stabilt de siste 20 årene.

Bedriftene uttrykker stor bekymring knyttet til streikeuttak blant ansatte i selskapenes kommersielle virksomhet, også Rauma Energi AS. Dette medfører at selskapene mister kunder og arbeidsplasser settes i fare».

alfmidtun1-3