Søk om midler fra Energifondet 2017!

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.
Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra det nyoppretta Energifondet, startet opp i fjor.
Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur.
Send en skriftlig søknad med kort begrunnelse.
Søkere bes også om å beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.
Vi ønsker samlet søknad fra hvert lag/forening.
Tiltak for barn og unge prioriteres.
Søknad sendes: lars@rauma-energi.no eller Rauma Energi, Øran Vest, 6300 Åndalsnes – merket «Energifondet 2017».
Fristen er satt til 31.01.2017.
Bildet er fra Stall Setnes som var en av 15 lag og foreninger som fikk støtte fra Rauma Energi AS gjennom Energifondet i 2016.