Streik på andre uka

Administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS sendte på vegne av selskapet ut denne pressemeldingen mandag 3. oktober – til styre, NRK Møre og Romsdal, Åndalsnes Avis, Romsdals Budstikke, Fylkesmannen i Møre og Romsdal samt ordfører og rådmann i kommunen:

«Totalt er nå 30 energibedrifter og 538 ansatte ute i streik.

I Rauma Energi AS er alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT – 19 (av 34) – i streik på andre uka nå. De ble tatt ut fredag 23. september.

Rauma Energi AS er spesielt opptatt av at uforutsette hendelser som strømbrudd blir håndtert. Feilmelding skal fortsatt meldes på telefon 71 22 23 23. I samråd med de tillitsvalgte forberedte Rauma Energi AS seg på en streik. Det viktige her, som vi fikk på plass, var utarbeide ei plan for sikre driften, opprettholde beredskapsavtale på nett og kunne søke dispensasjoner for nøkkelpersonell.

KS Bedrift er enige i at det å være el-montør i Norge er en krevende jobb. Det er heller ingen konflikt når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for el-montører ved utrykning. Grunnen til streik i energibransjen er uenighet om avspasering etter beredskapsvakt.

Økonomisk kompensasjon for beredskapsvakt utenom arbeidstid betales med ca. kr 2 300,- per vaktuke. Ved utrykning betales overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. 1 gang i uken. I tillegg gir dagens hovedregel i Arbeidsmiljøloven 2,5 dagers avspasering per beredskapsvakt. Tidligere var det 3,5 dager som normalt utgjorde 35 dager med avspasering per år. Det er denne ene dagen konflikten dreier seg om og tariffavtalene har alltid fulgt Arbeidsmiljølovens omregningsfaktor. Den ble endret fra 1/5 til 1/7 i 2015».

20160923_124133_resized