Streiken endelig over!

Følgende pressemelding ble sendt ut om kvelden tirsdag 8. november, på vegne av administrerende direktør Alf Vee Midtun:

20160923_124133_resized

«Partene kom til enighet tirsdag 8. november. Streiken har pågått siden 23. september, altså i over 7 uker. Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.

Arbedsmiljølovens hovedregel for beregning av avspasering etter beredskapsvakt skal fortsatt gjelde. Videre beholder arbeidsgiver styringsretten over vaktordningene. Plikten om deltakelse i vaktordningene blir fjernet fra tariffavtalen fra 1. januar 2017.

– På vegne av strømkundene er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som praktisk mulig. Vi gleder oss til de ansatte i Rauma Energi AS kan møte på jobb som vanlig igjen fra onsdag morgen av.

Totalt har 75 energibedrifter og i overkant av 1100 ansatte vært ute i streik. I Rauma Energi AS har alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT – 19 (av 34 ansatte) – vært i streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. september.

Meklingen mellom partene ble gjenopptatt på samtykkebasert grunnlag, og ble holdt som fjernmøte med deltakerne til stede per telefon.

Mekleren fant etter omstendighetene at det var grunnlag for å fremlegge forslag. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at forslaget ville bli sendt på avstemming med anbefaling med svarfrist 21. november».