Strømbrudd – ring 71 22 23 23

Selv om det er streik så er partene (arbeidergiverne og arbeidstakerne) enige om at Rauma Energi AS skal sørge for å avverge fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier.

Følgende informasjon er sendt ut til blant annet beredskapsgruppen i kommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Arbeidsgiver og berørte fagforeninger har skrevet under beredskapsavtaler, for å avverge fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier.

  • Vaktfunksjonene løper som normalt under streiken, og er utvidet til også å gjelde på dagtid.
  • For alt arbeid skal det søkes om dispensasjon. Det vil si at feilretting vil kunne ta lengre tid enn normalt.
  • I evt. tilfeller der det er åpenbar, akutt fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier vil det bli igangsatt feilretting, uten å vente på behandling av dispensasjonssøknader.
  • Rauma Energi har etablert en beredskapsgruppe, for å håndtere streiken. Beredskapsgruppa står i løpende kontakt med arbeidstakerorganisasjonenes lokale streikekomite.
  • Rauma Energi har søkt om dispensasjon fra streiken for de personer som arbeidsgiver betrakter som kritiske nøkkelpersoner. Søknadene er under behandling.
  • Feilmeldingsnummeret, 71 22 23 23, er betjent som normalt.
  • Ordinært sentralbord, for kundehenvendelser, vil være stengt inntil videre.

 

Rauma Energi sin kontaktperson vedr. streiken er adm. dir. Alf Vee Midtun (bildet)

20160923_124133_resized