Strømstans Mittet 5. april

På grunn av arbeid på høgspenenettet blir det strømstans på trafokretsene Mittetstrand og Fallebakken grustak onsdag 5. april fra kl. 10:00 til ca. kl. 15:00.

Rett før og etter stansen vil det bli korte utkoblinger på hele strekingen fra Mittetstrand til Nesset grense, inkl. oppover Mittetdalen, for omkobling til forsyning fra Nesset.