Tid for måleravlesning!

Alle målepunkt SKAL leses av minimum en gang i kalenderåret.
Rauma Energi AS fakturerer annen hver måned.
For at din faktura skal bli så riktig som mulig må du lese av din målerstand like ofte.
Nå er det årsskifte, og for din egen del er det viktig at du leser av ditt forbruk så tett opp mot 01.01.17 som mulig!

Her er tre måter å lese av strømmen på:

TELEFON:
1. Ring gratis 800 61 014
2. Tast ditt målernr. (5 siffer)
3. Tast inn målerstand
4. Følg anvisningene

SMS-MELDING:
Hvis én måler – send
RENM og målerstand til 26166.
Eks: RENM 123788
Hvis flere målere – send
RENM målernummer og
målerstand til 26166
Eks: RENM 07523 123788

INTERNETT:
1. Gå inn på
rauma-energi.no
2. Velg «Nett»
3. Logg på «din side»
med kundenr og pinkode,
som du finner på fakturaen
4. Tast inn avlesning
Sjekk linken (under) hvis du vil lese av nettsida vår:
http://romsdalsnettas.no/kundeservice/maleravlesing/