Tid for måleravlesning

Da er det snart 1. mars og tid for måleravlesning. De kundene som har bedt om det blir varslet om dette per SMS like før måneden er omme.
Det kan også legges til, som mange har fått med seg, så må målerne leses av fram til vi har fått automatiske måleren på plass; det skjer høsten 2018.

Følg en av oppskriftene for måleravlesning her; husk at riktig måleravlesning gjør at du betaler det du faktisk har hatt i strømforbruk: