Tid for måleravlesning

Vil du ha korrekt strømregning, må du lese av forbruket ditt nå. Hvis ikke stipulerer vi ditt forbruk de to siste månedene, hvis du leste av for to måneder siden…
Erfaringen er at du bør lese av annen hver måned; det er nok av eksempler på kunder som har fått seg ei ubehagelig høg regning fra oss hvis de ikke har lest av forbruket sitt.
Du kan ringe inn målerstand, du kan gå på nettsida vår og du kan sende SMS. Og du kan logge deg inn på «Min side» for registrering; her kan du også stipulere fakturaen som kommer og se forbruket ditt måned for måned de siste årene.