Tony på plass

Rauma Energi AS sin nye nettsjef, Tony Dragset, fikk torsdag 5. oktober, sitt første møte med styret i Rauma Energi AS. Tony tiltrådte stillingen mandag 2. oktober, etter at Ørger Thokle sjøl ønsket å fortsette i selskapet som driftsingeniør.

Tony var med på styrets befaring på Sørsida av kommunen. Blant annet ble Bø transformatorstasjon og Berild kraftverk i Innfjorden besøkt. Det ble undervegs orientert om selskapets deltakelse i både Innfjordstunnelen og Måndalstunnelen samt Vågstrandstunnelen.

Det ble også orientert om skogryddinga som har pågått og pågår langs Setstranda mellom Innfjorden og Måndalen samt utfordringen som venter ved å styrke nettkapasiteten ut til Hjelvik settefisk.

53 år gamle Tony Dragset er fra Fauske. Han har tre barn selv og er gift med Sissel, og kommer fra stillingen som leder av drift hos Nordlandsnett AS. Tony har bosatt seg på Åndalsnes, kona kommer etter til sommeren.

Han har også blant annet jobbet som leder Regionalnett ved Nordlandsnett AS, for Fortum Distribusjon AS, AS Tyssefaldene og som teknisk sjef ved Hålogalandssykehuset (Narvik).

Den nyansatte nettsjefen har lang erfaring innen energibransjen. Han startet sin karriere med fagbrev som service-elektroniker.– Stillingen som nettsjef er fokusert inn mot kjernevirksomheten i selskapet. Jeg ser fram til å tiltre stillingen, og sammen med de ansatte i Rauma Energi AS bidra til å utvikle virksomheten. Dette er ei spennende utfordring som jeg ikke kunne takke nei til, sier Dragset.

Rauma Energi AS sin nye nettsjef er blant annet utdannet ingeniør fra Høgskolen i Vestfold og sivilingeniør ved Høgskolen i Narvik med påbygging innen økonomi, markedsføring og ledelse.