Utbytte på ni millioner kroner

I etterkant av vedtaket om utbygging av Nye Verma Kraftverk for nærmere 400 millioner kroner, ble det fattet et nytt enstemmig vedtak.

Uten en eneste kommentar fra den ekstraordinære generalforsamlingen ble det ekstraordinære utbyttet på ytterligere fire millioner kroner fra Rauma Energi AS vedtatt.

Dermed har eierne – Rauma kommune – hentet ut ni millioner kroner i utbytte fra Rauma Energi AS.

Under den ordinære generalforsamlingen 10. mai i år ble det fattet et enstemmig vedtak på at utbyttet settes til fem millioner kroner, og det resterende overskuddet i årsresultatet (446.240 kroner) overføres til annen kapital i selskapet.

I vedtaket fra 10. mai het det også «Generalforsamlingen oppfordrer styret til å vurdere mulighetene til et tilleggsutbytte senere i år. Hvis styret finner dette mulig innkalles det til ekstraordinær generalforsamling for vedtak til høsten».

Og det var altså det som fant sted torsdag 13. oktober 2016.

20161013_172037_resized Administrerende direktør Alf Vee Midtun etter at den ekstraordinære generalforsamlingen hadde vedtatt et ekstraordinært utbytte på fire millioner kroner. Helt til venstre ser vi økonomisjef Jon A. Monsås i samtale med rådmann Oddbjørn Vassli.