VEDLIKEHOLD MED SPENNING

I de neste par ukene vil denne bilen og disse karene bli å se rundt omkring i kommunen. Tom Gunnar Fjelldal og Arne Aamodt fra Stange Energi AUS er leid inn for å utføre rengjøring av nettstasjoner ved hjelp av tørris-blåsing. Rengjøring av høgspentanleggene er viktig for driftssikkerheten. Med tørris-blåsing gjøres dette mens anleggene står i drift, og dermed uten at det blir nødvendig med strømstans for kundene.