Vil forsøke å anke skattesaken

– Gledelig. Men vi kan ikke slippe jubelen løs før dommen er rettskraftig, sa administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS etter at Frostating lagmannsrett enstemmig frikjente selskapet som tidligere hadde blitt dømt i tingretten.

28. april kom meldinga om at staten hadde anket saken.

– Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger er ankeutvalget en silingsinstans i anke over dommer. Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke.  Dersom ankeutvalget avslår en sak, blir dommen eller kjennelsen fra lagmannsretten rettskraftig, opplyser administrerende direktør Alf Vee Midtun.

Han legger til at Rauma Energi i første omgang vil argumentere for at saken ikke slipper igjennom til Høyesterett.

Så får vi se om saken havner i Høyesterett eller om ankes forkastes.alfmidtun1 (4)